Revitalizace bytového domu čp. 380, České Meziříčí

Realizováno: 03/2017 - 05/2017
U bytového domu došlo k zateplení stěn, včetně soklu, opravě zábradlí, odstranění stávající břízolitové omítky a nahození jádrovou omítkou, provedení nových povrchů v lodžii a přeložení okapového chodníčku, včetně zpevněné plochy před vstupy.

Pošlete poptávku, nebo dotaz