Snížení energetické náročnosti bytového domu Chodská 1230, 1231, Ústí nad Orlicí

Realizováno: 08/2017 - 12/2017
Jedná se o stávající objekt bytového domu tvořící půdorysný obrys obdélníku zakončený plochou střechou. Na čelních (delších) fasádách se nacházejí lodžie. Obvodové konstrukce byly zatepleny tepelným izolantem v tl. 160mm (členitá fasáda byla vyrovnána izolantem, tl. 80mm). Dále bylo provedeno zateplení stropu nad 1PP z desek minerální vlny. Původní zateplení bylo nutné vzhledem k jeho degradaci strhnout, jednalo se o západní fasádu a dále štítové stěny. Vlivem zamezení tepelných mostů je zúžen vstup do objektu a z tohoto důvodu jsou vyměněny oba vchody za tepelně izolační hliníkové prosklené vstupy. Došlo k úpravě nášlapné vrstvy povrchu balkónů/lodžií a to pomocí venkovní epoxidové stěrky se sypanými chipsy. Ochranné prvky jako zábradlí či tyče byly ošetřeny nátěrem/ nebo vyměněny za nové dle výkresové části.

Pošlete poptávku, nebo dotaz


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.