Stavební úpravy bytového domu na ulici Třebovská č.p. 441, 442 v Ústí nad Orlicí

Realizováno: 04/2019 - 09/2019
Jednalo se o stavební úpravy panelového domu HKS70, který má šest nadzemních a jedno podzemní technické podlaží částečně nad terénem. Dům je vybaven osobním výtahem, je v něm 30 bytů. Došlo k zateplení svislého obvodového pláště budovy vč. soklu nad terénem, k zateplení dvouplášťové provětrané střešní konstrukce, která si vyžádala revizi nosných dřevěných prvků vazníkové soustavy a rekonstrukci dřevěného záklopu vč. pokládky nové hydroizolace. Byla provedena sanace a nová povrchová úprava podlah bytových lodžií. Stávající zábradlí bylo demontováno a nahrazeno novým systémovým. Na střeše objektu byly vyměněny agregáty vzduchotechniky a bylo provedeno přeložení a úprava bleskosvodné sítě.

Pošlete poptávku, nebo dotaz