Kompletační hala společnosti KASTT

Realizováno: 07/2020 - 11/2020
Jednalo se o přístavbu šaten, přístavbu zastřešení a kompletační halu, která bude sloužit pro montážní práce lehkého strojírenského charakteru. Tvar přístavby šaten je jednoduchý obdélníkový, stavba má plochou střechu s atikou. Přístavba je funkčně propojena se stávajícím objektem i s navrhovanou plachtovou halou. V objektu se nachází dva různé provozy s rozdílnými podlahovými a střešními skladbami. Přístavba příručního skladu je zastřešení stávající zpevněné plochy ve výšce 4,48 m ocelovými rámy s trapézovým plechem. Jedná se o zastřešení venkovního prostoru pultovou střechou. Ocelové sloupy jsou kotveny do základů z betonových patek a ocelový rám je kotven ke stávajícím sloupům haly. Kompletační hala je jednoduchá dvoulodní hala ocelové konstrukce, navazuje na část šaten. Je zastřešena sedlovou střechou s mírným spádem 6°. Opláštění haly je ze sendvičových panelů s vodorovným kladením, sokl do úrovně 1,2 m je tvořen betonovým panelem s pohledovým povrchem. Štítové stěny a okapní stěna směrem do areálu jsou opatřeny pásovým oknem.

Pošlete poptávku, nebo dotaz


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.