Wikov MGI a.s. - přestavba provozně technické budovy PTB I, Zbečník 356, Hronov

Realizováno: 10/2015 - 08/2016
Předmětem díla byly stavební úpravy částí provozně technické budovy PTB – jedná se o čtyřpodlažní administrativní budovu vedení společnosti, kde byly realizovány dle návrhu architekta kompletně nový obvodový plášť, vstupní portál s novým vstupním schodištěm a rampou, nové sociální zařízení a rekonstrukce celého schodiště. Práce byly prováděny za současného provozu investora.

Pošlete poptávku, nebo dotaz