Stavební práce PRACOVNÍ PODLOŽKY s.r.o., Štěpánovsko

Realizováno: 01/2020 - 07/2020
Jednalo se o stavební úpravy (rekonstrukci) stávajícího objektu haly bývalé bramborárny pro zámečnicko-truhlářskou výrobu a rozšíření zázemí přístavbou ke stávající hale. Stávající stavba je tvořena jednopodlažní halou rozdělenou na několik provozních částí. Konstrukčně se jednalo o ocelovou rámovou konstrukci z ocelových sloupů z válcovaných ocelových profilů U 160 a příhradových ocelových trubkových svařovaných vazníků s keramickými vyzdívkami a betonovou podlahou se systémem odvětrávacích podlahových kanálů. Cílem bylo vytvoření funkčního stavebního celku pro firmu. Byly zatepleny obvodové stěny a střecha objektu. Bylo doplněno vytápění, přirozené a umělé osvětlení, elektrorozvody, příprava pro umístění výrobní technologie. K stávajícímu objektu haly na západní fasádě byla provedena nová přístavba se zázemím zaměstnanců, skladem, místností pro kotel ÚT a s částí výroby. Na východní a jižní fasádě byla provedena nová přístavba prostor pro administrativu včetně sanitárního zázemí a včetně skladu pro výrobu.

Pošlete poptávku, nebo dotaz


Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.