Vývojové centrum aditivních technologií, Jaroměř

Realizováno: 01/2017 - 01/2018
Stavba má trojúhelníkový tvar písmene Y. V nejnižší části pozemku byla záměrně umístěna nejvyšší část objektu - dvoupodlažní budova PROJEKCE. Po stranách jsou postaveny přízemní VÝVOJOVÉ HALY 1 a 2. Objekt je založen na železobetonových vrtaných pilotách svázaných rámem. Na vyztužené betonové desce se vyzdilo z cihelných tvárnic tl. 300mm a 240mm nosné zdivo. Stropy nad halami jsou skládané železobetonové SPIROLL panely uložené na sešikmených ztužujících věncích. Stropní desky v části PROJEKCE jsou betonové monolitické. Celý objekt PROJEKCE je zvenčí opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Okna jsou plastová, v části jižní a západní jsou opatřena venkovními žaluziemi, směrem k rodinné zástavbě jsou okna s protihlukovou úpravou.

Pošlete poptávku, nebo dotaz